Miesięczne archiwum: Marzec 2010

Porządek Triduum Paschalnego

Wielki Czwartek będziemy przeżywać Ostatnią Wieczerzę, a wraz z tym ustanowienie Eucharystii i Kapłaństwa. Na pamiątkę pojmania Jezusa, po wieczornej liturgii przeniesiemy Najświętszy Sakrament do kaplicy adoracji. Msza święta o godz. 18.00.
Wielki Piątek to dzień męki i śmierci Jezusa. Tego dnia nie sprawuje się Eucharystii. Wierni gromadzą się na liturgii Wielkiego Piątku, składającej się z liturgii słowa, adoracji krzyża i Komunii Świętej. Nabożeństwo o godz. 18.00.
Wielką Sobotę wieczorem ma miejsce Wigilia Paschalna, należąca już do niedzieli Zmartwychwstania. W rozbudowanej liturgii słowa będziemy wspominać całą historię zbawienia od stworzenia świata aż do zmartwychwstania Chrystusa. Poprzedzi ją poświęcenie ognia i paschału. Tego dnia przyjdźmy do kościoła ze świecami. Nabożeństwo o godz. 19.00.

Czytaj dalej