Obraz_108

Bierzmowanie 2009

W Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego młodzież kl. I szkół ponadgimnazjalnych i kl. III gimnazjum w liczbie 76 osób przyjęła sakrament bierzmowania. Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej kandydatom udzielił Ksiądz Infułat Wojciech Góralski. Po intensywnym przygotowaniu przez katechezę szkolną i parafialną młodzież została napełniona Duchem Świętym i Jego darami stając się dojrzałymi świadkami Chrystusa.
Uroczystość miała bardzo wymowny i podniosły charakter. Widać było dobrą organizację, skupienie, wyciszenie i pełne zaangażowanie zgromadzonych. Do głębokiego przeżycia tej uroczystości przyczyniła się praca wielu osób: ks. Proboszcza, ks. Seniora, pań Katechetek, pana Organisty, pana Kościelnego, rodziców świadków i samych kandydatów.

   Wszystkim należą się słowa wdzięczności i podziękowania. Szczególną radość i serdeczne „Bóg zapłać” skierujmy w stronę ks. Infułata Wojciecha Góralskiego za przybycie do naszej parafii, ciepłe słowa skierowane do młodzieży i posługę sakramentalną. Ponadto chcielibyśmy podziękować tak licznie przybyłym kapłanom na czele z ks. dziekanem E. Graczykiem, którzy przyczynili się do uświetnienia dzisiejszej uroczystości.
Niech Duch Święty obdarza nas wszystkich licznymi darami, a bierzmowaną młodzież niech prowadzi w dorosłe życie.

Szczęść Boże,
B. Załuska


Dodaj komentarz