100

Wigilia Paschalna 2009

Okres Wielkanocny rozpoczyna się Wigilią Paschalną, która równocześnie kończy okres czterdziestodniowego przygotowania Paschy. Mamy się wszyscy radować w nim i weselić. Trwa w tym okresie „ten Jeden Dzień, który uczynił Pan, Dzień, który jest dziełem Bożej mocy objawionej w Zmartwychwstaniu Chrystusa. Zmartwychwstanie jest początkiem nowego Życia i nowego Czasu. Jest początkiem nowego Człowieka i nowego Świata.


Dodaj komentarz