011

Święto Świętego Stanisława w parafii

Święto świętego Stanisława Kostki patrona Dzieci i Młodzieży odbyło się w naszej parafii dość uroczyście. Mszę świętą sprawował ks. Mieczysław Białowąż przy dość licznie zgromadzonej liczbie dzieci i młodzieży. Na początku Mszy świętej dzieci powiedziały wiersz modlitwę do świętego Stanisława.
Kazanie dialogowe o życiu i cechach i potrzebie naśladowania świętego Stanisława wygłosił ks. Proboszcz.
Myślę, że wszyscy przeżyli ten dzień uroczyście i uświadomili sobie, by od najmłodszych lat dążyć do świętości.


Dodaj komentarz