Miesiąc Różańca

Rozpoczynamy miesiąc październik, poświęcony Matce Bożej Różańcowej. Gromadząc się w kościele czy w naszych domach, odmawiamy różaniec, by przez ręce Maryi dziękować Bogu za wszelkie dary i prosić o potrzebne łaski. W naszym kościele w Sulerzyżu będziemy odmawiać różaniec o godz. 16.30 a po nim Msza święta.
Zapraszam dzieci i młodzież na różaniec w następującym porządku: w poniedziałek kl. I i II szkoły podstawowej oraz I gimnazjum, we wtorek: kl. III i IV szkoły podstawowej oraz II gimnazjum, w środę: kl. V i VI szkoły podstawowej i III gimnazjum. Dzieci przynoszą karteczkę ze swoim imieniem, nazwiskiem oraz klasą i wrzucają do koszyka, ponieważ po każdym po każdym odmówionym różańcu w kościele, będzie losowana figurka Matki Bożej. Osoba, która wylosuje figurkę zabiera do domu i następnego dnia przynosi. Na drugiej kartce dziecko pisze swoją intencję modlitewną. Te dzieci, które będą chodzić systematycznie dostaną nagrody za uczestnictwo.

Ogłaszam też konkurs plastyczny na temat: „Modlitwa różańcowa w mojej rodzinie”. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 0-III i IV-VI szkoły podstawowej. Termin dostarczania prac upływa 19 października, rozstrzygnięcie 26 października.

Dorośli uczestniczą w różańcu według następującego porządku:

  • Ościsłowo: 1, 10, 19, 28 października.
  • Sulerzyż: 2, 11, 20, 29 października.
  • Rydzewo: 3, 12, 21, 30 października.
  • Kanigówek: 4, 13, 22, 31 października.
  • Rumoka: 5, 14, 23 października.
  • Rutki Borki, Rutki Bronisze, Nowa Wieś: 6, 15, 24 października.
  • Gumowo: 7, 16, 25 października.
  • Budy Rumockie: 8, 17, 26 października.
  • Wólka Rydzewska: 9, 18, 27 października.

 

Dodaj komentarz