Miesięczne archiwum: Wrzesień 2008

Miesiąc Różańca

Rozpoczynamy miesiąc październik, poświęcony Matce Bożej Różańcowej. Gromadząc się w kościele czy w naszych domach, odmawiamy różaniec, by przez ręce Maryi dziękować Bogu za wszelkie dary i prosić o potrzebne łaski. W naszym kościele w Sulerzyżu będziemy odmawiać różaniec o godz. 16.30 a po nim Msza święta.
Zapraszam dzieci i młodzież na różaniec w następującym porządku: w poniedziałek kl. I i II szkoły podstawowej oraz I gimnazjum, we wtorek: kl. III i IV szkoły podstawowej oraz II gimnazjum, w środę: kl. V i VI szkoły podstawowej i III gimnazjum. Dzieci przynoszą karteczkę ze swoim imieniem, nazwiskiem oraz klasą i wrzucają do koszyka, ponieważ po każdym po każdym odmówionym różańcu w kościele, będzie losowana figurka Matki Bożej. Osoba, która wylosuje figurkę zabiera do domu i następnego dnia przynosi. Na drugiej kartce dziecko pisze swoją intencję modlitewną. Te dzieci, które będą chodzić systematycznie dostaną nagrody za uczestnictwo.

Czytaj dalej

Świetlica parafialna ruszyła

Od 15 września 2008 roku ruszyła nasza parafialna świetlica. Czynna jest od wtorku do soboty w godzinach 15.00 – 17.00. Odpowiedzialnym za funkcjonowanie świetlicy jest pan Igor Krajewski. We wtorki i czwartki udzielana jest bezpłatnie pomoc z matematyki i fizyki dzieciom i młodzieży. Zajęcia prowadzi społecznie pani Alina Kanigowska. W świetlicy można skorzystać z komputerów oraz gier zespołowych.

Zapraszam do korzystania ze świetlicy.

011

Święto Świętego Stanisława w parafii

Święto świętego Stanisława Kostki patrona Dzieci i Młodzieży odbyło się w naszej parafii dość uroczyście. Mszę świętą sprawował ks. Mieczysław Białowąż przy dość licznie zgromadzonej liczbie dzieci i młodzieży. Na początku Mszy świętej dzieci powiedziały wiersz modlitwę do świętego Stanisława.
Kazanie dialogowe o życiu i cechach i potrzebie naśladowania świętego Stanisława wygłosił ks. Proboszcz.
Myślę, że wszyscy przeżyli ten dzień uroczyście i uświadomili sobie, by od najmłodszych lat dążyć do świętości.

Czytaj dalej

018.jpg1

Parafia na pielgrzymim szlaku

Czas wakacyjnego odpoczynku zakończył się w naszej parafii radością wspólnego pielgrzymowania „Szlakiem Jana Pawła II”.
W dniach 29-30.08.2008r. odbyła się autokarowa pielgrzymka, której trasa wiodła z Sulerzyża do Częstochowy, Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej i Krakowa. Wzięło w niej udział 47 osób.
Pielgrzymkę zorganizował ks. Proboszcz, który bardzo troskliwie dbał o nas, a śpiew pielgrzymkowy prowadził nasz p. organista I. Krajewski.

O godz. 6.00 stanęliśmy u stóp Jasnogórskiej Królowej, by powierzyć kochanej Matuchnie swoje prośby i dziękczynienia. Po Eucharystii odprawiliśmy Drogę Krzyżową na jasnogórskich wałach w intencji naszej parafii i osobistych intencjach pielgrzymujących.
Czytaj dalej

002

Patriotyczny rajd

W dniu 11 września 2008, gościliśmy w naszym kościele i cmentarzu uczestników X Rajdu Rowerowego. Rowerzyści wyruszyli z Ciechanowa, a ich trasa wiodła przez Gąski – Rydzewo – Sulerzyż – Ościsłowo – Chotum.
Rajd pod hasłem – Szlakiem walk powstania styczniowego 1863r. oraz walk Armii Krajowej 1939 – 1945 – zgromadził w naszym kościele, o godz. 11.00, około 200. osób – w tym 150 młodzieży. Prelekcję wygłosił uczestnik rajdu p. Z. Blankiewicz na temat bohaterskiej postawy walczących o wolność Ojczyzny. Ks. Proboszcz powitał uczestników rajdu i zgromadzonych oraz wygłosił słowo na temat postaw patriotycznych w naszym narodzie i o zanikającym patriotyźmie wśród młodzieży. Następnie odbyła się wspólna modlitwa za poległych żołnierzy, złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową, która znajduje się w naszym kościele, a poświęcona jest pamięci ofiar terroru hitlerowskiego 1939 – 1945, żołnierzom AK, z placówki Ościsłowo. Zapalono znicze, zaciągnięto wartę honorową. Wszyscy zgromadzeni udali się następnie na cmentarz, tam też złożono kwiaty, zapalono lampiony, zaciągnięto wartę honorową oddając hołd i cześć poległym powstańcom z 1863r. Uroczystość miała podniosły charakter.

Czytaj dalej

007

Liturgiczne rozpoczęcie roku szkolnego

W dniu 7 września (niedziela), dzieci i młodzież naszej parafii uczestniczyła we Mszy Świętej z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
Msze zostały odprawione w Sulerzyżu i Chotumiu i miały uroczysty charakter. Pierwszoklasiści przynieśli swoje tornistry i plecaki szkolne, a w nich podręczniki, zeszyty i przybory szkolne. Ksiądz proboszcz dokonał poświęcenia tych akcesoriów i życzył dzieciom, młodzieży, nauczycielom oraz ich rodzicom, by nowy rok szkolny był dla każdego możliwością pełnej realizacji obranych celów: dzieciom – pilności w nauce i posłuszeństwa, młodzieży – nie lekceważenia obowiązków szkolnych, nauczycielom – rzetelnego przekazywania wiedzy, cierpliwości w pokonywaniu trudów dnia codziennego oraz radości z sukcesów, rodzicom, by czuwali nad swymi dziećmi i sumiennie podchodzili do problemów wychowania swoich pociech.
Życzę wszystkim dobrego zdrowia. Zapraszam do galerii zdjęć z tej uroczystości.

Proboszcz

Czytaj dalej