Miesięczne archiwum: Lipiec 2008

Poświęcenie pojazdów

Tradycyjnie, uroczystość św. Krzysztofa – patrona kierowców, przypadająca 25 lipca, w naszej parafii przeniesiona została na niedzielę.
W bieżącym roku poświęcenie pojazdów odbyło się w niedzielę 20 lipca, na sprawowanych Mszach świętych w Sulerzyżu – o godz. 9.00 i 12.00, w kościele filialnym w Chotumiu o godz. 10.30.

Kierowcy licznie przybyli ze swymi rodzinami na Msze święte, by poświęcić swoje pojazdy i modlić się o szczęśliwe podróże. Podczas ceremonii poświęcenia pojazdów zbierane były ofiary przeznaczone na zakup pojazdów dla Misjonarzy. 

Parking przy parafii w Sulerzyżu

Z inicjatywy ks. Proboszcza Janusza Rumińskiego oraz Rady Gospodarczej parafii, na początku lipca br. uporządkowany został plac przed kościołem w Sulerzyżu, z przeznaczeniem na parking dla pojazdów.

Prace przy parkingu, w którym aktywnie uczestniczyli Członkowie Rady Gospodarczej, trwały kilka dni.Pożyteczną inicjatywę parafii poparły także władze samorządowe gmin – Ciechanowa i Glinojecka, dostarczając niezbędny sprzęt do wyrównanie placu i wywiezienia ziemi.

W dniu 2 lipca na placu pracowały koparki i ciągnik z Ciechanowa. Natomiast 3 lipca maszyny do pracy na parkingu przysłał burmistrz Glinojecka.

Problem braku parkingu przy naszym kościele został rozwiązany. Przygotowany parking nie posiada jeszcze nawierzchni utwardzonej, ale przy dobrej współpracy z władzami samorządowymi, w przyszłości i ten problem zostanie rozwiązany.